Zwiększenie sprzedaży priorytetem dla MŚP – polska firma IT znalazła na to rozwiązanie

Zwiększenie sprzedaży priorytetem dla MŚP - polska firma IT znalazła na to rozwiązanieJednym z największych wyzwań małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, działających zwłaszcza w sektorze B2B, jest skuteczność działań sprzedażowych. Wobec rosnących obciążeń finansowych kwestia ta stała się dla nich priorytetem. Rozwiązanie, które pomoże im w poprawie rentowności biznesu zaprezentowała właśnie polska spółka informatyczna Billennium. Firma stworzyła Billennium Sales Box – narzędzie służące do zarządzania relacją z klientami i leadami, oparte na najważniejszych funkcjach platformy Salesforce i skrojone na miarę budżetu i potrzeb MŚP.

Polskie firmy z sektora MŚP coraz mocniej odczuwają skutki wzrostu obciążeń dla swojego biznesu – wysokie koszty energii, podwyżki składek ZUS czy płacy minimalnej. Według badania „Skaner MŚP[1]”, zrealizowanego przez Karalla Research, 47% firm czuje pogorszenie sytuacji finansowej, w efekcie czego 15% przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojej organizacji. 30% badanych, poza wzrostem kosztów, za główną przyczynę takiej sytuacji podaje spadek popytu na produkty i usługi.

W kontekście rosnących obciążeń budżetów polskich przedsiębiorstw, pozyskiwanie klientów i odpowiednie zarządzanie relacjami z nimi staje się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ich biznesu. Priorytetem jest zatem wsparcie działów sprzedaży, tak aby mogły pracować możliwie najbardziej wydajnie i skutecznie. Do tego jednak potrzebne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą zoptymalizować procesy i dostarczą niezbędnych informacji działom handlowym – powiedział Łukasz Przybyłek, Head of Strategic Business

Główne wyzwania działów sprzedaży

Eksperci Billennium wskazują kilka głównych wyzwań, które sprawiają, że działania nakierowane na sprzedaż produktów i usług, zwłaszcza tych, kierowanych do B2B, są nieskuteczne. Jednym ze źródeł problemów jest brak spójnej bazy informacji o klientach. Dane są często rozproszone w różnych aplikacjach lub wyłącznie w skrzynce e-mail czy notesie handlowca. Jeśli nawet firma posiada jedną bazę, to często się zdarza, że nie jest ona uzupełniana na bieżąco i część informacji przepada albo są one dublowane. To wpływa później na szereg innych aspektów – utrudnioną komunikację pomiędzy działami w firmie, które są zaangażowane w różne etapy procesu sprzedaży, nieefektywne lub nieskuteczne działania sprzedażowe i marketingowe, ale też nieumiejętne zarzadzanie leadami. Kolejnym wyzwaniem jest też niska jakość lub opóźnienie w obsłudze klienta, co również wpływa na jego utrzymanie i pozyskanie, bo wobec zbliżonej oferty produktów czy usług na rynku, wybierze on sprzedawcę, który dostarczy mu wszystkich niezbędnych informacji oraz szybko i rzeczowo odpowie na pytania.

Jedynie co czwarta mała i co druga średnia firma korzysta z CRM!

Przedsiębiorstwa mogą uniknąć każdego z wymienionych problemów poprzez stosowanie systemów CRM, czyli oprogramowania do kompleksowego zarządzania relacjami z klientami, ale… wiele firm nadal z nich nie korzysta. Według danych PARP[2], w 2021 r. tylko 25,5% małych przedsiębiorstw i 54,3% średnich w Polsce korzystało z takich systemów (przy tempie wzrostu wykorzystania na poziomie odpowiednio 1 i 2% w skali dwóch lat!).

Systemy CRM pomagają skutecznie zarządzać sprzedażą, marketingiem czy obsługą klienta i w efekcie generować wyższe przychody. Dzięki nim wszystkie osoby w firmie zaangażowane w procesy handlowe posiadają ujednolicony widok informacji o danym kontakcie czy kliencie i mogą lepiej zrozumieć jego preferencje czy zobaczyć historię interakcji. To pozwala lepiej dostosować ofertę dla każdego klienta i poprawić jego satysfakcję. Dodatkowo wiele zadań można zautomatyzować, np. takie aspekty, jak wprowadzanie danych, wysyłanie wiadomości e-mail, planowanie spotkań czy generowanie raportów. Czas zaoszczędzony w ten sposób przedsiębiorstwo może poświęcić na najważniejsze zadania z punktu widzenia zamknięcia transakcji. Kolejna kwestia to analityka, którą dostarcza CRM. Pracując na podstawie danych unikamy wielu błędów, nieefektywnych kampanii i straty kapitału – wylicza Przemysław Rudolf, Strategic Business Executive. 

Billennium Sales Box – Salesforce dostosowany do możliwości finansowych MŚP

Salesforce od 9 lat jest zdecydowanym liderem na świecie wśród systemów CRM. Według danych IDC[3] z listopada 2022, spółka posiada 22,9% udziałów w rynku, a 90% firm z listy Fortune 500 korzysta właśnie z tej platformy. Możliwości Salesforce są ogromne, łącznie z niemal dowolną rozbudową i dostosowaniem do konkretnych potrzeb organizacji, ale też często jest poza zasięgiem finansowym mniejszych podmiotów. Dlatego właśnie, z myślą o potrzebach i możliwościach sektora MŚP, Billennium stworzyło rozwiązanie Billennium Sales Box.

Do stworzenia naszego rozwiązania wykorzystaliśmy 12-letnie doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu usług i narzędzi Salesforce w wielu zróżnicowanych branżach w Polsce i za granicą. W tym czasie zbudowaliśmy nasz know-how, dzięki któremu wiemy nie tylko, jakie są możliwości platformy, ale też, jakie są najważniejsze potrzeby i wyzwania małego i średniego biznesu w zakresie wsparcia sprzedaży i pozyskiwaniu leadów. Oczywiście musieliśmy wziąć pod uwagę również kwestie finansowe i techniczne. W efekcie, koszt wdrożenia Billennium Sales Box jest nawet 10 razy niższy niż w przypadku rozwiązania customowego, opartego na Salesforce i trwa nawet do 5 dni – podsumowuje Piotr Grusiewicz, Head of Business Unit Salesforce.

Wybierając Billennium Sales Box, użytkownicy otrzymują pełen widok klienta w Salesforce Customer 360. Rozwiązuje to problem braku spójności i komunikacji między działami i danymi klientów. Każdy uczestnik procesu sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta ma pełen zakres informacji o kontrahencie i wszystkich podejmowanych działaniach czy interakcjach. Aplikacja wspiera przedsiębiorstwa w 4 głównych obszarach: sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu danymi, działaniach marketingowych, a także w organizacji pracy i podnoszeniu efektywności osób zaangażowanych w procesy zarządzania relacjami z klientem i leadami. Klienci, którzy wybiorą Billennium Sales Box, poza dostępem do kluczowych funkcji platformy Salesforce, otrzymują jednak nie tylko samo rozwiązanie. Twórcy aplikacji zapewniają stały dostęp do zespołu utrzymaniowo-wdrożeniowego, który pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów czy dodatkowej customiazacji, a w razie zwiększenia potrzeb przez organizację, także rozwinięcia systemu o kolejne usługi Salesforce.

Aplikacja jest dostępna w wersji przeglądarkowej oraz mobilnej w ramach jednej licencji.

Więcej informacji o Billennium Sales Box można znaleźć na stronie: https://billennium.pl/billennium-box/

[1] Skaner MSP 23Q1, Karalla Research

[2] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022, PARP

[3] CRM Marker Share 2022, IDC

Related articles

XXI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – Don’t give up!

Codziennie widzimy, że prowadzenie biznesu wygląda inaczej niż jeszcze...

Premierowa edycja konferencji dotyczącej wierzytelności

Wierzytelności z punktu widzenia porządku prawnego, problemy stojące przed biznesem,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj