Rynek usług brokerskich w chmurze wzrośnie do 24,4 mld USD

Rynek usług brokerskich w chmurze wzrośnie do 24,4 mld USDUsługi w chmurze to szereg aplikacji i zasobów informatycznych, które obejmują oprogramowanie, infrastrukturę i platformy hostowane przez zewnętrznych dostawców, dostarczane na żądanie. Korzystanie z usług chmurowych umożliwia dostęp do oprogramowania, pamięci masowej w chmurze, mocy obliczeniowej, infrastruktury IT i innych usług bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania oraz przeprowadzania aktualizacji oprogramowania i sprzętu.Rosnąca adopcja rozwiązań chmurowych napędza wzrost rynku usług brokerskich tej branży, która osiągnie wartość ponad 24,40 miliardów dolarów w 2028 roku (+16,09% r/r).

Najważniejszym czynnikiem napędzającym globalny rynek usług chmurowych jest efektywność kosztowa – organizacje mogą zaoszczędzić ponad 35% swoich rocznych kosztów operacyjnych[1]. Drugi czynnik obejmuje wszystkie możliwości funkcjonalne, które poprawiają wyniki biznesowe organizacji.

Szansa dla rynku usług chmurowych leży w gospodarkach rozwijających się, które stopniowo rosnąc, stając się centrum usług IT. To one są jednym z największych docelowych segmentów usług w chmurze.Strejczek Tomasz, Dyrektor Zarządzający obszarem Technologii, twierdzi, żekorzystają z nich nie tylko spółki technologiczne, ale równieżprzekrójfirm działających w sektorach przemysłowych. Decydują się one na tego typu wdrożenia ze względu na elastyczność, optymalizacjękosztów oraz szybszy dostęp do danych. Podkreśla, żewdrożenie przez przedsiębiorstwo wewnętrznego i zewnętrznego oprogramowania pośredniczącego w usługach chmurowych umożliwia redukcję kosztów utrzymania i integrację zarządzania usługami, zwiększa elastyczność zasobów, zapewnia nieograniczony dostęp do infrastruktury sieciowej chmury oraz automatyzuje systemy dostarczania w trybach samoobsługowych.

Chmura dla dużych firm i korporacji jest już naturalnym wyborem. Jednak mali przedsiębiorcy mierzą się z różnymi obawami związanymi z korzystaniem ztego rozwiązania. Główniedotyczą one bezpieczeństwa i kompatybilności rozmiarów – co ogranicza adopcję rozwiązania wśród tej grupy biznesowej. Ważnym dla nich aspektem sąrównież kosztyoperacyjne utrzymania chmury.TomaszStrejczek dodaje, żerynek nadal potrzebuje edukacji i podniesienia świadomości na temat tych rozwiązań, zwłaszcza wśród firm działających w sektorach nie związanych bezpośrednio z technologiami.

Regularne monitorowanie wewnętrznych rozproszonych usług IT stało się dużym wyzwaniem dla firm, zwłaszcza w przypadku, kiedy biznes korzysta z usług kilku dostawców chmury. Raport na temat stanu API i aplikacji opublikowany przez Google w 2022 roku pokazuje, że około 48% przedsiębiorstw przyjęło hybrydowy model swoich usług chmurowych.Dają one możliwość stopniowego zwiększania efektywności, jednak administracja i zarządzanie różnymi modelami jest nadal wyzwaniem dla przedsiębiorstw – tym bardziej wraz ze wzrostem złożoności sieci hybrydowych i wielochmurowych.

Chmura publiczna

Szacuje się, że przychody na rynku chmury publicznej osiągną 525,60 mld USD w 2023 r. i obejmą trzy modele usług przetwarzania w chmurze: Infrastructure as a Service, Platform as a Service i Software as a Service jako największym segmentem, którego przewidywany wolumen rynkowy wyniesie 253,90 mld USD w 2023 r.[2]

Usługi te są dostępne przez zewnętrznych dostawców, którzy dostarczają klientom zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i możliwości pamięci masowej, narzędzia i struktury programistyczne, a także aplikacje biznesowe dla klientów. Całośćjest zdalnie zarządzana, udostępniana i dystrybuowana przez duże centra danych.

W porównaniu do chmury prywatnej, chmura publiczna oferuje swoje usługi nie tylko pojedynczym organizacjom, ale wielu innym użytkownikom za pośrednictwem publicznego internetu.  Umożliwia ona skalowalność i współdzielenie zasobów, które w innym przypadku nie byłyby możliwe do osiągnięcia przez pojedynczą organizację.

Chmura prywatna

Kolejnym ważnym trendem na rynku są rozwiązania dla chmury prywatnej, oferujące przedsiębiorcom wyższą kontrolę i bezpieczeństwo danych, stwarzając możliwość indywidualnego projektowania rozwiązań w zależności od potrzeb. W tym obszarze widoczna jest stała tendencja wzrostowa. Przewiduje się, że rynek osiągnie wartość ponad 31 miliardów USD do 2028 roku.[3]

Architektura chmury prywatnej to zasadniczo agregacja wszystkich zasobów w centrum danych w jedną pulę. Dzięki wirtualizacji komponentów sprzętowych firmy zwiększają wydajność i wykorzystanie SDN do zaawansowanego routingu, szyfrowania lub filtrów sieciowych oraz analiz w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji szybkości sieci. Rozwiązania w chmurze prywatnej pochodzą od twórców oprogramowania własnościowego, takich jak Microsoft, VMware i Nutanix, podczas gdy rozwiązania typu open sourcedlakorporacyji są dostępne np. w Red Hat.

Rozwiązania w chmurze prywatnej umożliwiają firmom tworzenie architektury centrum danych przy użyciu sieci definiowanych programowo (SDN) i wirtualizacji (VM). Prywatna chmura może obejmować wiele lokalizacji serwerów lub dzierżawioną przestrzeń w międzynarodowych obiektach kolokacyjnych. Zapewniają narzędzia programowe do kompleksowej orkiestracji sieci na serwerach typu bare-metal, gdzie bezpieczeństwem danych można zarządzać bezpośrednio w siedzibie firmy.

Potencjał globalnego rynkuwszystkich usług w chmurze osiągnął 551,8 mld USD w 2021 r. i przewiduje się, że do 2031 r. wzrośnie do 2,5 biliona dolarów do 2031 roku.[4]

[1]Cloud Services Market Research, 2031

[2]Public Cloud – Worldwide | Statista Market Forecast

[3] Dane raportMarketsandMarkets

[3] Private Cloud Services Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023 – 2028)

[3]Internet i social media w 2023 – najnowsze statystyki (znajdzreklame.pl)

[4]Cloud Services Market Research, 2031

Related articles

XXI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – Don’t give up!

Codziennie widzimy, że prowadzenie biznesu wygląda inaczej niż jeszcze...

Premierowa edycja konferencji dotyczącej wierzytelności

Wierzytelności z punktu widzenia porządku prawnego, problemy stojące przed biznesem,...

Raport na temat zarobków i satysfakcji w branży IT

Informacja prasowa Pracownicy branży IT pozytywnie ocenili swoja sytuację zawodową...
Marta Zalewska
Marta Zalewska
Doradca strategiczny i konsultant w obszarze PR-u technologicznego, finansowego i inwestycyjnego. Ma doświadczenie w komunikacji korporacyjnej, produktowej i eksperckiej dla takich firm jak Shares, Aion Bank, Vodeno, UBS, Tpay, Ingenico, Finiata i wiele innych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj