Nomios Poland sp. z o.o. Partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Nomios Poland sp. z o.o. Partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Zarzqd Nomios Poland sp. z o.o. informuje, iż 16 czerwca br. spółka podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie o współpracy w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), które wpisuje się w politykę propagowania świadomości o cyberbezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach.

Nomios Polond Partnerem Programu PWCyber!

„Nasze partnerstwo w ramach Programu PWCyber ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych instytucji publicznych i prywatnych. Włqczenie sektora prywatnego jest kluczowe dla skutecznego wdrażania przepisów dotyczqcych cyberbezpieczeństwa. Wraz z innymi podmiotami, wchodzqcymi w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tworzymy spójny system, pozwalajqcy na podejmowanie działań zarówno przeciwdziałajqcych zagrożeniom, jak i zapewniajqcych skuteczne reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że nasze synergiczne działania w obszarze prawnym, organizacyjnym i technicznym przyczyniq się do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla wszystkich użytkowników” — mówi Jacek Wojdal, Prezes Zarzqdu Nomios Poland sp. z o.o.

O PROGRAMIE WSPÓŁPRACY W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE (PWCYBER)

Program   Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem   niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiqzujq się do wymiany doświadczeń m.in. aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiqzań cyfrowych. W Programie uczestniczy obecnie ponad 30 firm technologicznych (polskich i zagranicznych), które zdecydowały się współpracować nad podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju.


Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji | Szczegóły Programu PWCyber: TUTAJ

O NOMIOS POLAND SP. Z O.O.

Nomios Poland (spółka portfelowa Nomios Group) to niezależny dostawca nowoczesnych systemów cyberbezpieczeństwa, sieci krytycznych dla biznesu, rozwiqzań chmurowych i usług zarzqdzanych. Spółka powstała z połqczenia ugruntowanych na lokalnym rynku podmiotów: Infradata Polska sp. z o.o. i DIM System wraz ze spółkami od niej zależnymi, czyli Tukan IT sp. z o.o. oraz SOC24 sp. z o.o.

kqczqc technologie, procesy i fachowq wiedzę tworzymy dla naszych Klientów rozwiqzania i usługi następnej generacji. W swojej ofercie posiadamy autorskie rozwiqzania SOC24 (Security Operations Center) oraz GREENmod (system do klasyfikacji dokumentów oraz poczty elektronicznej). Nasi partnerzy strategiczni należq    do    wiodqcych    dostawców    technologii    na    świecie.    Współpracujemy    między    innymi z firmami Juniper Networks, Trellix (wcześniej McAfee),   F5   Networks,   ProofPoint,   TrendMicro, Fudo Security, InfoBlox, Ivanti (wcześniej Pulse Secure), Fortinet, Rapid7, IBM oraz wieloma innymi.

NASZE CERTYFIKATY

We współpracy   z naszymi partnerami zostaliśmy   uhonorowani   wieloma certyfikatami   partnerskimi na wysokim poziomie. Firma Juniper Networks   wyróżniła   nas certyfikatem Juniper   Elite Partner oraz partnerstwem serwisowym na poziomie Service Operate. We współpracy z Fortinet posiadamy status Advanced w specjalizacjach SD-WAN i Data Center. Firma Trellix przyznała nam stopień partnerstwa Collaborate.

Dodatkowo posiadamy partnerstwo na poziomie Platinum we współpracy z firmq Infoblox i F5 Network. Firma Nomios Poland posiada również status autoryzowanego partnera dla Rapid7 i jest upoważniona do wprowadzania na rynek, promowania i odsprzedaży produktów Rapid7 swoim Klientom.

Public Relations Team

Nomios Poland sp. z o. o.

WWW | Linkedln | Twitter | Facebook

Related articles

Wiemy, kto najczęściej odracza płatności w Polsce! (BADANIE)

  9 na 10 Polaków słyszało o płatnościach odroczonych, dowiadujemy...

Najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym – XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego

Najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym - XXIV Konferencja Rynku...

Książka, która wywróci obraz świata start-upów do góry nogami.

 6 grudnia ukazała się książka Szymona Janiaka „Ciemna strona...

Jak zadbać o swoje finanse? – dołącz do kursu

Jak zadbać o swoje finanse? Zapraszamy do odkrycia kursu e-learningowego...

3 przełomowe zastosowania AI w ochronie środowiska

W obliczu narastających problemów ekologicznych, takich jak globalne ocieplenie,...
Damian Skibahttps://comparic.pl
Student prawa na wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat i początkujący inwestor sektora walut cyfrowych, aktywnie podążający za bieżącymi zmianami legislacyjnymi. Czynny obserwator światowych przemian społeczno-gospodarczych oraz zmieniających się preferencji rynkowych. Interesuje się wpływem psychologii na rynki akcji, sztuką w sektorze giełdowym oraz szeroko rozumianym systemem zdecentralizowanych finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj