WYSOKA INFLACJA A ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE

Spowolnienie światowego rynku finansowania startupów od I poł 2022 r. spowodowana jest głównie poprzez sytuację makroekonomiczną na całym świecie. Najprawdopodobniej trend utrzyma się jeszcze przez najbliższe miesiące. Na czym powinni skupić się aktualnie założyciele startupów?  Czy inwestycja w startupy jest teraz opłacalna, a jeśli tak, to w jakie branże warto inwestować?

Aktualny poziom inflacji w Polsce wynosi 15,5% (stan na dzień 15.07.2022 r.).         W porównaniu do roku poprzedniego, to wzrost o ponad 252% (stan na dzień: 15.07.2021 r. – 4,4%). Zestawiając wynik z rynkiem europejskim i amerykańskim, Polska nie wypada najlepiej. Inflacja w Europie aktualnie wynosi 8,6% – odnotowując tym samym ponad 352 % wzrost w porównaniu do roku poprzedniego – gdzie wynosiła ona 1,9%. Natomiast w USA inflacja osiągnęła poziom 9,1% wzrastając o 68,5 % z poziomu 5,4% w lipcu 2021 r.

WPŁYW INFLACJI NA INWESTYCJE

Tempo wzrostu cen w Polsce jest niemalże najwyższe od ostatnich 25 lat. Duże wzrosty widoczne są na całym świecie a to nie może odbić się bez konsekwencji na rynku inwestycyjnym.

Spowolnienie gospodarcze, wzrost stóp procentowych, utrudniona akcja kredytowa, negatywne odczyty makroekonomiczne, ryzyko recesji, to tylko klika ze skutków, które również wpływają na zwiększenie awersji do ryzyka inwestycyjnego oraz powodują załamanie się rynków kapitałowych. Taki trend negatywnie wpływa na koniunkturę sektora technologicznego.

            Nie bez znaczenia na rynku inwestycyjnym miała również agresja Rosji na Ukrainę. Głównie poprzez oddziaływanie psychologiczne. Część z inwestorów wykazała dużą obawę w ulokowanie swojego kapitału, ale jednocześnie na rynku powstało wiele startupów wspierających działanie Ukrainy i jej obywateli.

            Ostatnie 10 lat bardzo był korzystne do tego, by rozwijać nowe pomysły – niskie stopy procentowe, rewolucja technologiczna – zdecydowanie ułatwiały wejście na rynek – rozwijająca się branża IT, dostęp do rozwiązań chmurowych, działalność przez social media – powodowały niską barierę wejścia. Niskie stopy bezrobocia również sprzyjały odwadze w podejmowaniu ryzyka – prawdopodobieństwo powrotu do pracy etatowej w przypadku niepowodzenia nowego biznesu, dawały swobodę w podejmowaniu nowych rozwiązań.

NAJWIĘKSZE RYZYKA, KTÓRE NIESIE ZA SOBĄ INFLACJA DLA STRATUP-ÓW

O faktycznym wpływie inflacji na każdego z nas, nie trudno pisać – każdy odczuwa spadek nabywczy siły pieniądza. Nieubłagany wzrost cen towarów i usług odczuwają zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe projekty. Jednak to te drugie mają większą trudność w mierzeniu się z ich skutkami.

            Rosnące koszty nakładów, wzrost wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wzrost podatków, to kilka z elementów z którym przyjdzie się zmierzyć każdemu przedsiębiorcy.   W przypadku mniejszych firm, takie konsekwencje mogą być dużo bardziej odczuwalne ze względu na wysokie ryzyko projektowe i często brakujące fundusze na start.

            Inną kwestią jest również to, że każdy startup na początku swojej drogi musi przygotować często szczegółowy i realistyczny plan rozwoju przedsięwzięcia na najbliższe lata – trudno przewidzieć, kiedy sytuacja z wrastającą inflacją i jej efektami w końcu się ustabilizuje a to może wpłynąć znacząco na określenie kolejnych kamieni milowych.

            CZY WZRASTAJĄCA INFLACJA MOŻE BYĆ JEDNAK SZANSĄ NA ZAISTNIENIE?

Na szczęście oprócz negatywnych zagrożeń, które niesie za sobą sytuacja makroekonomiczna, dostrzegany jest również potencjał w zakładaniu firmy w tym okresie. Podobnie jak w przypadku sytuacji z COVID, część branż znalazła się na granicy bankructwa lub jej doświadczyła min. linie lotnicze, restauracje, hotele. Inne, bardziej technologiczne rozwiązania – kiedy cały świat przeniósł się w świat online – odnotowały największy rozkwit.

Podobnie może być w przypadku inflacji, stawiając na rozwiązania wymagające niskiego kapitału (np. firmy konsultingowe) lub wpływając na siłę cenową surowca – biznes, który może obciążyć kosztami inflacji swoich klientów bez reperkusji na wielkość – będzie zwycięzcą w tym pojedynku.

Największą szansę w tym zestawieniu zdają się mieć platformy internetowe czy rozwiązania SaaS. Z dotychczasowych doświadczeń wpływ cen tego rodzaju usług są najbardziej akceptowalne na rynku. Dodatkowo sprzedawcy powinni skupić się na skróceniu okresu kredytowania tak,  aby w jak najszybszym czasie otrzymać zapłatę od kupujących – to równie może być znaczące w przypadku zaistnienia nowej firmy na rynku, która nie może pozwolić sobie na długie okresy płatności, chcąc zachować płynność przedsiębiorstwa. Innym sposobem może być też znalezienie zbytu na rynkach zagranicznych, ale wyłącznie wówczas gdy posiadają w miarę stabilna walutę.

DZIEDZINY GOSPODARKI W KTÓRE WARTO INWESTOWAĆ POMIMO ROSNĄCYCH STÓP PROCENTOWYCH

Rosnące stopy procentowe w Polsce uzyskały już pułap – 6,50 % (stan na dzień 07.07.2020r), dla porównania w lipcu 2021r. wynosiły – 0,10%.  Jednak taką sytuację można wykorzystać jako pobudkę do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału na rozwój. Pomimo spadku Nasqad, który jest wynikiem powyżej opisanych czynników, sytuację można wykorzystać jako szansę, ponieważ kapitał migruje do najbardziej niedowartościowanych aktywów, czyli w tym przypadku sektora “value”. Warto w tym przypadku inwestować w rozwiązania gospodarcze, które napędzają firmy związane m.in. z chmurą obliczeniową, danymi/ sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem.

TRANSFORMACJA CYFROWA FIRM – SZANSĄ NA PRZECIWDZIAŁANIE INFLACJI

Transformacja cyfrowa firm – pomimo sytuacji makroekonomicznej na świecie – wciąż pozostaje istotnym trendem rynkowym. Trudno wymienić branżę, która aktualnie nie korzysta z oprogramowania, które wpływa na to, żeby prowadzić biznes w sposób bardziej efektywny i lepiej obsługujący swoich klientów. Sytuacja na rynku po COVID-zie wzmocniła ten kierunek. Wprowadzenie pracy hybrydowej, sprzyja wprowadzeniu większej ilości oprogramowania służącego do współpracy i zachowaniu bezpieczeństwa. Wprowadzenie oprogramowania może służyć jako presja deflacyjna napędzająca wyższy PKB per capita, a to za to może w  dłuższej perspektywie przeciwdziałać inflacji.

W przypadku rosnących kosztów pracy, wprowadzenie oprogramowania chmurowego może zrekompensować je poprzez obniżenie kosztów budowy i prowadzenia firmy. Tym samym powstają firmy posiadające wartość materialną niezależnie od rosnących stóp procentowych.

CLOUD COMPUTING – SKALOWALNOŚĆ I ROZWÓJ

Inwestycje w sektor IT oraz usługi cloud computing, nie ustają. Drogą największych dostawców usług na rynku – tj. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud czy Alibaba Cloud, które osiągają łącznie ponad 100 miliardów dolarów przychodu i wciąż rosną o ponad 40% rok do roku – można zakładać, że spowolnienie giełdowe nie zmieni tego trendu, pomimo tego, że samo tempo wzrost może ulec zmniejszeniu.

 Rozwiązanie chmurowe stanowi jeden z najbardziej dynamicznych dziedzin z branży IT w Polsce. Główni dostawcy aplikacji z sektora produkcji – systemów APS, PLM, MES, WMS, ERP chcą oferować je w formie rozwiązania chmurowego. Natomiast raport Deloitte pt. „Chmura publiczna w Polsce” – wskazuje na to, że aż 54% przedsiębiorców pragnie korzystać z takiego rozwiązania ponieważ wpływa to na zwiększenie mocy obliczeniowej oraz skalowalność.

            Obecna zmienność rynku zapewne powoduje bardziej stonowane działania inwestycyjne a wysokie wyceny startupów powodują ostrożność w lokowaniu kapitału przez inwestorów. Ale praca nad efektywnym wykorzystaniem środków, obniżenie i optymalizacja kosztów a także otwarcie na długoterminowe rozwiązania, które wpłyną długofalowo na rentowność rynku, mogą być szansą na wyrównanie sytuacji w branży inwestycyjnej.

            Aktualnie rynek mierzy się z najwyższym poziomem inflacji od lat, horrendalnymi stopami procentowymi a to wpływa na ograniczenie konsumpcji i inwestycji przez podmioty rynkowe. Spowolnienie gospodarcze ma wpływ na sektor technologiczny i wpływ kapitału. Jednak nie oznacza to całkowitego zamknięcia na inwestycje. Odpowiedzialna dywersyfikacja środków w rozwiązania, które w perspektywie wieloletniej, usprawnią pracę firm i ich efektywność – nie zrażają, aby w nie inwestować. Na potencjalny napływ kapitału do sektora technologicznego będzie można liczyć pod koniec bessy przy spadku stóp procentowych i inflacji.

Źródła :

Inflacja (wskaźnik CPI) – Polska: r/r – Investing.com

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-publiczna-w-polsce.html

https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2022/02/11/no-not-that-inflation-why-startup-founders-need-to-focus-on-fundamentals-not-interest-rates/?sh=7543abc91992

https://www.smallbusinessbonfire.com/inflation-impact-on-startups/

Related articles

Wywiad z Krzysztofem Jaskułą, założycielem Slopera

W ostatnich dniach miałem możliwość usiąść z Krzysztofem Jaskułą,...

Świetlana przyszłość?

Zapewne każdy z nas wyobraża sobie przyszłość inaczej, ale...

Największy lotniczy hackathon w Polsce – AviaTech Challenge w maju w Mielcu!

Już w maju Mielec stanie się podkarpacką stolicą lotnictwa...

Jak uzyskać finansowanie na otwarcie biznesu?

Myślisz o otwarciu swojego biznesu? Nie brakuje Ci pomysłów,...

Trzy wnioski z pay360 oraz Crypto Payments Day w Londynie

Nadchodzi więcej regulacji i nie wiadomo jak sobie z...
Agata Naramska
Agata Naramska
Studiowała Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz ukończyła politologię na Uniwersytecie Śląskim. Przez ostatnie dwa lata wspierała operacyjnie startupy występując z ramienia funduszu inwestycyjnego. Brała udział w procesie pozyskiwania rund finansowych oraz koordynowała proces osiągania kolejnych kamieni milowych wybranych spółek portfelowych. Ponadto posiada doświadczenie w branży edukacyjnej w sektorze IT. Interesuje się nowymi technologami i metodami ich finansowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj