Jak zbudować swój startup krok po kroku cz.1
Źródło: Deposit Photos

Startup to nowoczesna, technologiczna firma tworzona z myślą o szybkim rozwoju, cechująca się wysoką innowacyjnością i ryzykiem. Budowa tego rodzaju firmy nie jest prostym wyzwaniem, zakładana zwykle przez osoby kreatywne, odważne, pełne pasji i wiary w swój sukces. Z uwagi na specyfikę działalności aby założyć startup i mieć szansę na wybicie rynkowe należy kierować się pewnymi schematami, które mogę pomóc w procesie powstania tego specyficznego rodzaju firmy. W pierwszej części artykułu dotyczącego tego jak budować startup przedstawimy pierwsze najważniejsze kroki, które należy podjąć decydując się na budowę startupu.

Wnikliwa ocena własnych umiejętności przedsiębiorczych oraz cech charakteru, to pierwszy element budowy projektu startupowego

Pierwszym krokiem, który powinien poprzedzić decyzję o budowie projektu startupowego jest ocena swoich umiejętności, cech osobowości oraz przygotowania biznesowego. Wspomniana specyfika przedsiębiorstwa startupowego wymaga od jego założyciela wysokiej determinacji, samodyscypliny, otwartości na zmiany a także pasji. Osoby takie powinny również wykazywać zdolności do wysokiego ryzyka, adaptacji oraz kreatywności. Szybka analiza problemu a także doświadczenie biznesowe na pewno stanowić będą dużą wartość dodaną przy budowie nowego projektu technologicznego. Ważniejszym od doświadczenia technicznego będzie to, jak dana osoba radzi sobie w sytuacjach kryzysowych i dużego stresu.

Dużym atutem będzie również kwestia umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych, w końcu jednym z pierwszych odbiorców, którego trzeba będzie przekonać do projektu zwykle nie jest sam klient docelowy a potencjalny inwestor czy fundusz, który wesprze finansowo projekt i jego rozwój. Dlatego osoba decydująca się na budowę startupu powinna również cechować się sporą wytrwałością – nie da się samemu stworzyć całego projektu, do rozwoju będzie potrzebny wspomniany inwestor, kapitał, znajomości oraz zespół, który uzupełni kompetencje ownera.

Analiza rynkowa – Niemniej istotny punkt do przemyślenia na start

Drugim niezwykle istotnym punktem przed decyzją o założeniu firmy, powinna być wnikliwa analiza rynkowa. Bez zapoznania się z istnieniem i wielkością konkurencji, potencjalnymi odbiorcami, strukturze i rodzajem rynku czy też przewidywanym wzroście i potencjale skalowania, nawet najlepszy pomysł i aprobata otoczenia, nie pozwoli uzyskać zyskowny biznes. Ten etap powinien składać się co najmniej z czterech kluczowych punktów.

Pierwszym etapem analizy rynku powinno być zebranie informacji o sektorze, w którym miałby działać projekt. Należy zatem ustalić, jakie są kluczowe branże i sektory, które mają wpływ na planowaną działalność. W tym celu warto przeanalizować sytuację gospodarczą kraju i świata, a także ustalić, jakie są najważniejsze trendy na rynku. Następnie należy zidentyfikować konkurencję, czyli jak inne firmy działają w tym samym sektorze. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie są ich produkty i usługi, a także na to, jakie są ich mocne i słabe strony. Następnie analizie należy podać potrzeb klientów. W tym celu warto przeprowadzić badania marketingowe, które pozwolą ustalić, jakie są oczekiwania klientów wobec planowanego startupu. Należy też zwrócić uwagę na to, jakie są ich preferencje i upodobania. Warto także zapytać klientów, jakie są ich problemy i oczekiwania wobec firmy.

Trzecim etapem w analizie rynkowej powinna zostać poddana analiza konkurencji. W tym celu należy zwrócić uwagę na to, jakie są oferty konkurencji, a także na ich mocne i słabe strony. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie są ceny oraz warunki dostawy/usług na rynku. Warto także zapytać klientów o ich opinie na temat konkurencji. Ostatnim czwartym, ale niemniej istotnym etapem analizy powinna stanowić analiza SWOT. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ pozwala on ustalić, jakie są mocne i słabe strony, a także jakie są szanse i zagrożenia dla pomysłu. Warto w tym celu skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże w identyfikacji tych czynników.

Budowa biznes planu – jako kolejny krok budowy startupu

Kolejnym niezwykle istotnym punktem w budowie własnego startupu jest przygotowanie biznesplanu. Żaden dobrze funkcjonujący startup nie obędzie się bez utworzenia tego kroku. Biznesplan jest środkiem do uzyskania wsparcia finansowego od inwestorów i instytucji finansowych, jest też źródłem informacji dla przyszłych liderów i pracowników firmy. Wreszcie, biznesplan pomaga w planowaniu działań i wydatków budżetowych i dostosowywaniu ich do bieżących potrzeb. Powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, takie jak cel, strategia, rynek, konkurencja, finansowanie, zespół i ryzyka a także zawierać przewidywany zysk i przepływ środków pieniężnych w ciągu przynajmniej pierwszego roku działalności.

Projekty, które nie chcą skupiać się w pierwszych etapach działalności na budowie rozbudowanego biznesplanu, mogą skorzystać z prostszego rozwiązania, którym jest model biznesplanu typu lean startup. W przeciwieństwie do klasycznego, który jest pisany z myślą o przedstawieniu całej strategii biznesowej, ten model skupia się raczej na tym, co działa w danym momencie. Oznacza to, że lean startup bazuje na aktualnie działających produktach i usługach, które mogą być ulepszane w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Biznesplan typu lean startup jest szczególnie przydatny dla startupów, które dopiero rozpoczynają działalność. Jest to bowiem świetna metoda na to, aby sprawdzić, czy dana idea jest w ogóle dochodowa. Przykładem takiego typu przedstawiła firma Uber, popularna aplikacja do łączenia klientów z kierowcami. W momencie, gdy firma rozpoczynała działalność, nie posiadała jeszcze w pełni funkcjonalnej aplikacji, zamiast tego korzystała z innych aplikacji do łączenia kierowców z klientami. Dopiero po pewnym czasie, gdy firma zebrała wystarczająco dużo danych na temat klientów i ich potrzeb, zdecydowała się na stworzenie własnej aplikacji. Jest to więc świetne narzędzie do testowania nowych pomysłów. Pomaga on bowiem ograniczyć koszty i ryzyko, które wiążą się z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Powyżej przedstawione zostały najważniejsze pierwsze etapy w procesie budowy startupu, to jednak dopiero początek. Zapraszamy serdecznie już teraz do zapoznania się z kolejną częścią artykułu, w którym przedstawimy dalsze kroki założenia przychodowego projektu startupowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj