Czy kilkaset tysięcy Ukraińców wróci do kraju?


Autor: Zuzanna Nowak, kancelaria Graś i Wspólnicy

Nadchodzą duże zmiany dla polskiego rynku pracy. W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada
Najwyższa Ukrainy opublikowała projekt ustawy nr 7265, dotyczący zmiany Kodeksu
Karnego Ukrainy i ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego. Słowem przypomnienia, stan wojenny na Ukrainie wprowadzono dekretem Prezydenta Ukrainy 24 lutego 2022 roku i został on przedłużony przez Radę Najwyższą Ukrainy do 25 kwietnia. W poniedziałek 11 kwietnia projekt skierowano do odpowiednich komisji parlamentarnych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, w razie wprowadzenia na Ukrainie lub w poszczególnych ukraińskich miejscowościach stanu wojennego, wszystkie osoby podlegające poborowi do służby wojskowej podczas mobilizacji, zobowiązane są do powrotu na Ukrainę. Termin powrotu wyznaczono na nie później niż 15 dni od wejścia w życie ustawy. Przepisami mają zostać objęte nie tylko osoby podlegające poborowi do służby, ale też członkowie Gabinetu Ministrów Ukrainy oraz szefowie organów władzy państwowej przebywający poza granicami Ukrainy.

Planowane są zmiany w Kodeksie Karnym polegające na wprowadzeniu kary pozbawienia wolności na okres od 5 do 10 lat wobec osób, które zignorują obowiązek powrotu do ojczyzny bez podania ważnej przyczyny. Projekt przewiduje wyjątki od nowych przepisów, które będą mogły usprawiedliwić odmowę powrotu: zakaz wyjazdu z kraju pobytu, klęski żywiołowe, katastrofy czy wypadki, delegacje zagraniczne, pobyt w szpitalu lub inne okoliczności utrudniające wyjazd z kraju pobytu.

Fakt posiadania uregulowanego pobytu w innym kraju nie ma wpływu na obowiązek powrotu na Ukrainę. Równocześnie, Rada Najwyższa Ukrainy rozpoczęła pracę nad dodatkowym projektem ustawy o nr 7268, który ma wprowadzić odpowiedzialność karną za nielegalne przekroczenie granicy w czasie wojny przez mężczyzn w wieku poborowym. Mają oni podlegać karze grzywny w wysokości od pięciu do dziesięciu tysięcy nieopodatkowanych dochodów minimalnych (od 85 do 170 tysięcy UAH) lub karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat.

Planowane zmiany z pewnością odbiją się na polskim rynku pracy, który może stracić wielu pracowników będących obywatelami Ukrainy. Choć Ukraina nie posiada narzędzi do egzekwowania planowanych przepisów poza granicami Ukrainy, a więc podjęcie decyzji o powrocie leżeć będzie po stronie obywateli tego państwa, należy spodziewać się masowych wyjazdów na Ukrainę. Specjaliści szacują, że do powrotu do kraju może zostać zobowiązanych nawet kilkaset tysięcy pracowników.

Autor: Zuzanna Nowak, kancelaria Graś i Wspólnicy

Related articles

Wywiad z Krzysztofem Jaskułą, założycielem Slopera

W ostatnich dniach miałem możliwość usiąść z Krzysztofem Jaskułą,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

Telewizor, smartfon, pecet. W ten sposób Polacy spędzą najbliższe Święta

Warszawa/Poznań, 27.03.2024 r.Wielkanoc będzie leniwa – wynika z badania...
Izabela Kozakiewicz
Izabela Kozakiewicz
Managing Partner iKsync Digital & Research (www.iksync.com), prowadząca w programie dla przedsiębiorców "Pakt z Biznesem" (www.paktzbiznesem.pl). Posiada głębokie doświadczenie w branży finansowej i sektorze FinTech, szczególnie w segmencie dotyczącym inwestorów indywidualnych. Specjalizuje się w optymalizacji i transformacji cyfrowej procesów sprzedażowo-marketingowych oraz badaniach klientów i trendów rynkowych. Współpracuje z instytucjami finansowymi, z funduszami VC i PE oraz z aniołami biznesu przeprowadzając procesy commercial due diligence oraz pracując ze spółkami portfelowymi funduszy. Organizuje działania edukacyjno-informacyjne dla podmiotów funkcjonujących w branży finansowej. Uczestniczy w procesach pozyskiwania inwestorów i sprzedaży spółek młodych i dojrzałych. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016). Jest autorem i współautorem badań i raportów, w tym m.in. "Fintechowy GPS", "Transformacja Cyfrowa Obszaru Sprzedaży w Branżach Meblarskiej i Nieruchomości" czy "Polak Inwestor - Edycja: Startupy".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj