Najem instytucjonalny w Polsce rozwija skrzydła! Rozmowa z Michałem Kijewskim

Najem instytucjonalny w Polsce rozwija skrzydła! Rozmowa z Michałem KijewskimRynek PRS, generalnie rzecz biorąc, jest to rynek instytucjonalnego najmu lokali przez podmioty profesjonalne prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą. Na rynku PRS najczęściej zawieranie są umowy najmu instytucjonalnego, które zgodnie z definicją zawartą w art.19f ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (z późn. zm.), są umowami najmu lokalu mieszkalnego zawieranymi przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Obecnie rynek PRS w dużej mierze bazuje na dwóch modelach inwestycyjnych:

  1. BTR (build to rent) – w tym modelu inwestycja mieszkaniowa jest budowana w celu nabycia jej przez jeden podmiot, który następnie, najczęściej oddaje ją w zarząd profesjonalnemu operatorowi, zajmującemu się wynajmem nieruchomości. W tym modelu najczęściej podmiot nabywający nieruchomość finansuje jej realizację
  2. BTL (buy to let) – model polegający na realizacji inwestycji mieszkaniowej celem odsprzedania małym, prywatnym inwestorom, którzy oddają zakupione lokale w najem.

Powyższe modele, pomimo znaczącej różnicy w strukturze własności oraz sposobu ich finansowania, mają wspólny cel. Mianowicie wybudowanie inwestycji przeznaczonej na wynajem mieszkań.

Model BTL jest w dużej mierze podobny do uwarunkowań panujących na polskim rynku. Drobni wynajmujący, posiadający od 1 do 2 mieszkań przeznaczonych na wynajem, to standardowy w Polsce model. Inwestycje wykonane w modelu BTR, w odróżnieniu do obecnej oferty najmu w Polsce, charakteryzują się szeroką ofertą usług dodatkowych, takich jak siłownia, rowerownia czy pralnia. W takich inwestycjach przewidziana jest przestrzeń komercyjna, której zadaniem jest uatrakcyjnienie najmu i spowodowanie, aby był on dostępny dla, jak największej liczby potencjalnych najemców.

O obecnej sytuacji na rynku rozmawiał Cezary Andrzejczyk ze swoim gościem Michałem Kijewskim, radcą prawnym oraz doradcą Polskiego Związku Firm Deweloperskich:

Inwestycje mające na celu wybudowanie mieszkań przeznaczonych pod wynajem instytucjonalny są inwestycjami specyficznymi, wymagającymi włożenia dużego kapitału, w związku z czym już od początkowych etapów inwestycji zaleca się współpracę z podmiotami profesjonalnymi, które będą czuwać nad prawidłowym jej przebiegiem od samego początku, do podpisywania umów najmu instytucjonalnego.

W obecnej chwili rynek PRS w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, jest na wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym posiada marginalny udział w rynku mieszkań na wynajem, wynoszący ok. 1 %. Jednakże, zgodnie z prognozami rynkowymi, udział ten z każdym rokiem powinien się zwiększać.

W Polsce wciąż brakuje mieszkań, w tym także tych przeznaczonych do wynajęcia. Braki mieszkaniowe zostały tylko powiększone w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, która spowodowała masową migrację obywateli Ukrainy do Polski. Szacuje się, że obecnie w Polsce przebywa ponad 3 mln obywateli Ukrainy, a więc potencjalnych osób zainteresowanych rozwojem oferty mieszkaniowej rynku PRS w Polsce jest coraz więcej.

Coraz mniejsza zdolność kredytowa Polaków, w związku z rosnącymi stopami procentowymi, skłania ich do przemodelowania swoich planów dotyczących zakupu mieszkania oraz wynajęcia mieszkania, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój rynku PRS. Gigantyczne braki mieszkaniowe oraz rosnące stopy procentowe, to okoliczności tworzące realia gospodarcze, dające ogromne możliwości inwestycyjne w rynek PRS w Polsce.

Autor: Michał Kijewski, radca prawny, doradca Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Related articles

Wywiad z Krzysztofem Jaskułą, założycielem Slopera

W ostatnich dniach miałem możliwość usiąść z Krzysztofem Jaskułą,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

Raport na temat zarobków i satysfakcji w branży IT

Informacja prasowa Pracownicy branży IT pozytywnie ocenili swoja sytuację zawodową...
Damian Skibahttps://comparic.pl
Student prawa na wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat i początkujący inwestor sektora walut cyfrowych, aktywnie podążający za bieżącymi zmianami legislacyjnymi. Czynny obserwator światowych przemian społeczno-gospodarczych oraz zmieniających się preferencji rynkowych. Interesuje się wpływem psychologii na rynki akcji, sztuką w sektorze giełdowym oraz szeroko rozumianym systemem zdecentralizowanych finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj