Transakcje na udziałach w spółce z o.o. – czyli jak skutecznie podpisać
umowę sprzedaży udziałów
Autor: Magdalena Treger, kancelaria Graś i Wspólnicy

Co jest konieczne do poprawnego i sprawnego przeprowadzenia sprzedaży udziałów w
spółce z o.o.?

W pierwszej kolejności kupujący powinien zapoznać się z treścią umowy spółki. Jest to ważne, chociażby z uwagi na to, że w umowie spółki mogą znajdować się zapisy ograniczające możliwość zbywania udziałów, może być w niej przykładowo zastrzeżone
prawo pierwszeństwa pozostałych wspólników, czy konieczność uzyskania zgody spółki do
dokonania takiej transakcji zbycia udziałów przez wspólnika. Podobne ograniczenia mogą być również zawarte w umowie inwestycyjnej, która jest często podpisywana przy większych transakcjach na udziałach spółek. Należy także zbadać, czy sprzedający nie podpisał żadnego zobowiązania lock-up, czyli ograniczającego zbywanie udziałów.

Jeśli zbywanie udziałów nie jest ograniczone, strony mogą podpisać umowę sprzedaży. Należy pamiętać, że, co do zasady, umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wymaga dla swojej ważności formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza. Wyjątkiem, kiedy obecność notariusza nie jest wymagana, jest sytuacja sprzedawania udziałów w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wówczas zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:

  • oznaczenie stron umowy,
  • przedmiot umowy,
  • ilość udziałów stanowiących przedmiot zbycia,
  • cenę nominalną udziału,
  • cenę za udziały oraz zasady i termin jej płatności,
  • wskazanie momentu przejścia własności udziałów.

Oczywiście warto, aby umowa, oprócz powyższych zawierała dodatkowe ustalenia i oświadczenia stron, takie jak przykładowo potwierdzenie sprzedającego, że udziały są wolne od roszczeń osób trzecich i może nimi swobodnie rozporządzać, oświadczenie kupującego, że zapoznał się z dokumentacją spółki, dodatkowe warunki sprzedaży.

Po zawarciu umowy strony powinny zawiadomić spółkę o dokonaniu takiej transakcji, warto
zatem sporządzić umowę w co najmniej trzech egzemplarzach, jeden przekazując spółce.
Spółka po otrzymaniu tej informacji będzie uprawniona do złożenia wniosku o zmianę wpisu
w KRS. Co jednak istotne – przy sprzedaży udziałów wpis ten ma charakter deklaratoryjny,
więc jest jakoby potwierdzeniem faktu sprzedaży.

Strony transakcji muszą dodatkowo pamiętać o tym, że sprzedaż udziałów generuje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego PIT przez sprzedającego udziały (gdy jest
osobą fizyczną) lub CIT (gdy zbywcą jest osoba prawna). Z drugiej strony nabywca także musi pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanych udziałów.

Autor: Magdalena Treger, kancelaria Graś i Wspólnicy

Poprzedni artykułStrefa Business Angels by innoSHARE 2 czerwca | sprawdź agendę
Następny artykułCzy kilkaset tysięcy Ukraińców wróci do kraju?
Managing Partner iKsync Digital & Research (www.iksync.com), prowadząca w programie dla przedsiębiorców "Pakt z Biznesem" (www.paktzbiznesem.pl). Posiada głębokie doświadczenie w branży finansowej i sektorze FinTech, szczególnie w segmencie dotyczącym inwestorów indywidualnych. Specjalizuje się w optymalizacji i transformacji cyfrowej procesów sprzedażowo-marketingowych oraz badaniach klientów i trendów rynkowych. Współpracuje z instytucjami finansowymi, z funduszami VC i PE oraz z aniołami biznesu przeprowadzając procesy commercial due diligence oraz pracując ze spółkami portfelowymi funduszy. Organizuje działania edukacyjno-informacyjne dla podmiotów funkcjonujących w branży finansowej. Uczestniczy w procesach pozyskiwania inwestorów i sprzedaży spółek młodych i dojrzałych. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016). Jest autorem i współautorem badań i raportów, w tym m.in. "Fintechowy GPS", "Transformacja Cyfrowa Obszaru Sprzedaży w Branżach Meblarskiej i Nieruchomości" czy "Polak Inwestor - Edycja: Startupy".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj