PRECOP 28 w Katowicach, czyli globalne spojrzenie na zmianę klimatu

2 dni rozmów i spotkań, 30 inspirujących sesji tematycznych i 150 wyjątkowych
prelegentów, a wśród nich przedstawiciele biznesu, gospodarki, nauki oraz instytucji i organizacji pozarządowych. Tak właśnie zapowiada się PRECOP 28, wydarzenie poprzedzające i przygotowujące do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UN Climate Change Conference 2023 – COP 28). Od aktualnej diagnozy po wskazanie koniecznych działań dla powstrzymania kryzysu klimatycznego – eksperci zabiorą głos i zwrócą uwagę na najważniejsze tematy dla przyszłości planety.

PRECOP 28 odbędzie się w terminie 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach. Konferencja, organizowana przez United Nations Global
Compact Network Poland oraz Grupę PTWP, jest wydarzeniem przygotowującym do szczytu
klimatycznego COP 28. W ubiegłym roku w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach
towarzyszących PRECOP 27 uczestniczyło 1200 osób – wśród nich wysocy przedstawiciele
agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy oraz byli prezydenci COP. Wśród
tegorocznych gości nie zabraknie również przedstawicieli i przedstawicielek ONZ, polskich i
unijnych polityków, ekspertów i przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Czy światowi przywódcy, przy współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji i
trzeciego sektora, są w stanie wypracować wspólne działania wobec postępującej zmiany
klimatu? Jaką politykę Europa powinna przyjąć wobec wciąż narastających skutków
katastrofy klimatycznej? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby realnie wpłynąć na
redukcję emisji CO2 i jaką rolę w tym procesie odgrywa gospodarka? W trakcie dwudniowej
konferencji w Katowicach uczestnicy będą podejmować te i inne tematy zbliżającego się
światowego szczytu klimatycznego, aby wypracować wobec nich wspólne oraz spójne
stanowisko.

Gospodarki Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie zerowych
emisji gazów cieplarnianych netto. W ślad za Porozumieniem Paryskim 2015 państwa
członkowskie UE zobowiązały się do podjęcia działań, dzięki którym do 2050 roku staną się
pierwszą na świecie gospodarką neutralną klimatycznie. To ambitny i ważny cel wobec
postępującej degradacji klimatu, z którą mierzymy się od lat. Unia Europejska zobowiązała
się także, że na drodze do osiągnięcia głównego celu, do 2030 roku ograniczy emisje o
minimum 55 proc. Pozostało nam mniej niż 7 lat na wywiązanie się z tej obietnicy. PRECOP
28 jest zatem świetną okazją do kontynuowania tego światowego dialogu o naszej planecie.
Wraz z Grupą PTWP stworzyliśmy przestrzeń, w której różne środowiska spotykają się i
wzajemnie inspirują, motywują. Co roku wypracowane podczas konferencji idee i stanowiska są solidną podstawą to dalszych efektywnych działań na rzecz ochrony klimatu – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Zmiana klimatu – różne perspektywy, jedno wyzwanie

PRECOP 28 rozpocznie się od sesji inaugurującej, pt. Świat bez emisji – czas na
przyspieszenie, na której zaproszeni eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.:
gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia założeń Porozumienia
paryskiego? Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym
scenariuszu? Co firmy i decydenci mogą wspólnie robić, aby zlikwidować tzw. lukę emisyjną? Na jakich sektorach gospodarki/źródłach emisji powinniśmy się skupić?

Wszystkie tematy z agendy, choć dotyczą różnych aspektów zmiany klimatycznej, mają
wspólny mianownik – zeroemisyjność. Jednym z głównych nurtów będzie trwająca
transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych i zmniejszania wpływu
energetyki oraz gospodarki na środowisko i klimat. Będzie miał on wydźwięk wręcz
symboliczny z racji na lokalizację tegorocznego szczytu klimatycznego – Zjednoczone
Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych. Wierzę, że tematy, o których będziemy rozmawiać, stworzą fundament pod COP 28. Wymiana
doświadczeń, rozmowy ekspertów, inspirujące wystąpienia pozwolą wypracować wspólne
stanowisko różnych środowisk, które na koniec będą mówić jednym głosem. Podejmowanie
tematu globalnego ocieplenia przez ludzi biznesu, gospodarki czy nauki jest wyjątkowo
istotne – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.

W Katowicach nie zabraknie też dyskusji o sektorze transportowym, który mierzy się z
wyzwaniem osiągnięcia bezemisyjności czy przeobrażenia gospodarki w system cyrkularny – niewytwarzający odpadów i racjonalnie korzystający z zasobów.

PRECOP 28 to 2 dni rozmów i spotkań, 30 inspirujących sesji tematycznych, 150
wyjątkowych prelegentów i 7 nurtów tematycznych takich jak:

  • transformacja energetyczna,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zrównoważone finansowanie,
  • zielone miasta,
  • szanse i wyzwania dla biznesu oraz ESG,
  • zrównoważone rolnictwo,
  • edukacja klimatyczna.

Zapisy na wydarzenie już ruszyły. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji
mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: https://www.precop.pl/2023/pl/rejestracja,2111.html

Szczegółowa agenda oraz tematy poszczególnych paneli znajdują się na stronie: https://www.precop.pl/pl/sesje/

Po więcej informacji i inspiracji o inwestycjach, ESG, innowacjach i biznesie jutra zapraszamy również na darmowy reach4 Meetup Online: reach4.biz/meetup

Related articles

Premierowa edycja konferencji dotyczącej wierzytelności

Wierzytelności z punktu widzenia porządku prawnego, problemy stojące przed biznesem,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

Raport na temat zarobków i satysfakcji w branży IT

Informacja prasowa Pracownicy branży IT pozytywnie ocenili swoja sytuację zawodową...

Świetlana przyszłość?

Zapewne każdy z nas wyobraża sobie przyszłość inaczej, ale...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj