Jak działają parki przemysłowe i technologiczne?

Autor: Karolina Lenda, analityk inwestycyjny Prosper Capital DM

 

Parki przemysłowe i technologiczne to kompleksy gospodarcze, zapewniające firmom przestrzeń biurową i produkcyjną, infrastrukturę, jak również doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. Parki posiadają wiele cech wspólnych, jednak każdy ze względu regionalnych uwarunkowań oraz dostępnych czynników wzrostu każdy jest specyficzny. Pierwszy park technologiczny to Poznański Park Naukowo -Technologiczny, który powstał w maju 1995 roku. Powstawaniu parków technologicznych w Polsce patronuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu.

 

Parki wyspecjalizowane w wąskiej dziedzinie oferują wyspecjalizowane laboratoria, np. Kraków Park Life Science skierowany do branży lifescience, Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Aeropolis specjalizujący się w rozwoju przemysłu lotniczego. W zdecydowanej większości parków oferowana jest infrastruktura biurowa, hale produkcyjne i magazynowe, zapewniają przedsiębiorcom w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne pod budowę własnych zakładów. Doradztwo w tworzeniu i rozwoju firm często realizowane jest za pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości, które oferują dostęp do powierzchni w konkurencyjnych cenach. Co więcej, parki wspierają firmy również poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe, np. zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

Przeważająca ilość parków została stworzona przez jednostki samorządu terytorialnego (miasto lub gmina), często we współpracy z uczelniami wyższymi. Nieznaczny odsetek jest efektem zainwestowania kapitału prywatnego np. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jako współpraca koncernu Orlen i miasta Płock, lub też pierwszy w pełni prywatny park technologiczny YouNick Technology Park w Wielkopolsce. Struktura właścicielska Parków, zgodnie z Raportem sektorowym z 2019 roku nie przesądza o komercyjnej działalności podmiotu.

 

Wszystkie uwzględnione w Raporcie ośrodki w swoich aktach założycielskich lub statutach mają wpisaną działalność „non for profit”. Oznacza to, że w przypadku pojawiania się zysku jest on przeznaczany na realizację celów statutowych parku i nie podlega podziałowi między właścicielami podmiotu. Potencjał każdego z parków może być wzmocniony dzięki współpracy z innymi podmiotami. 31% parków powstało w znaczących ośrodkach akademickich takich jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice (warunkuje to charakter parków – w tym przypadku przedsiębiorcy korzystają ze współpracy na linii nauka – biznes). Pozostałe parki (69%) zostały zlokalizowane w miastach o liczbie mieszkańców od 60 do 250 tys., z tego większa ich część powstała na terenach o profilu rolniczym w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim.

 

Park przemysłowy na etapie wstępnego rozwoju, nie posiada statusu SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Kluczową zachętą w formie pomocy publicznej dla inwestorów lokujących swoje projekty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Od początku swojego funkcjonowania Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld złotych, a przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE stworzyły 312 tys. miejsc pracy. Na mocy obowiązujących obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

 

Parki przemysłowe i technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, jak i wsparcie doradcze. Dzięki takim podmiotom rozwój gospodarczy postępuje bardziej dynamicznie, a przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

 

Autor: Karolina Lenda, analityk inwestycyjny Prosper Capital DM

Related articles

3 wnioski z Money2020 w Amsterdamie

Moje 3 wnioski z Money2020 w Amsterdamie materiał przygotowany przez:...

Econverse 2024: Młoda Polska rozpala przyszłość biznesu i innowacji

Econverse na PGE Narodowym - jak młodzi mogą przekształcać...

Wywiad z Krzysztofem Jaskułą, założycielem Slopera

W ostatnich dniach miałem możliwość usiąść z Krzysztofem Jaskułą,...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...

Świetlana przyszłość?

Zapewne każdy z nas wyobraża sobie przyszłość inaczej, ale...
Izabela Kozakiewicz
Izabela Kozakiewicz
Managing Partner iKsync Digital & Research (www.iksync.com), prowadząca w programie dla przedsiębiorców "Pakt z Biznesem" (www.paktzbiznesem.pl). Posiada głębokie doświadczenie w branży finansowej i sektorze FinTech, szczególnie w segmencie dotyczącym inwestorów indywidualnych. Specjalizuje się w optymalizacji i transformacji cyfrowej procesów sprzedażowo-marketingowych oraz badaniach klientów i trendów rynkowych. Współpracuje z instytucjami finansowymi, z funduszami VC i PE oraz z aniołami biznesu przeprowadzając procesy commercial due diligence oraz pracując ze spółkami portfelowymi funduszy. Organizuje działania edukacyjno-informacyjne dla podmiotów funkcjonujących w branży finansowej. Uczestniczy w procesach pozyskiwania inwestorów i sprzedaży spółek młodych i dojrzałych. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016). Jest autorem i współautorem badań i raportów, w tym m.in. "Fintechowy GPS", "Transformacja Cyfrowa Obszaru Sprzedaży w Branżach Meblarskiej i Nieruchomości" czy "Polak Inwestor - Edycja: Startupy".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj