Rynek giełdowy NewConnect – najważniejsze informacje

Rynek giełdowy NewConnect - najważniejsze informacjeRynek kapitałowy dzieli się m.in. na regulowany i nieregulowany. Za ten pierwszy w Polsce odpowiada Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Drugi natomiast tworzą alternatywne systemy obrotu papierami wartościowymi. W naszym kraju taki parket to NewConnect.

Jak działa rynek NewConnect? Jaka jest jego historia? Jakie są różnice pomiędzy nim a głównym parkeitem GPW? Dla jakich spółek jest przeznaczony NC oraz ile spółek jest na nim notowanych? Na te wszystkie pytania, odpowiedzi w dalszej części artykułu.

NewConnect – co to?

NewConnect to zorganizowany rynek obrotu akcjami prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Charakteryzuje się mniejszymi wymogami ciążącymi na emitentach niż rynek główny GPW, w tym wszelkimi formalnościami oraz kosztami debiutu. NewConnect jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, często na wczesniej fazie rozwoju, o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji, często w sektorach nowych technologii lub opartych na aktywach niematerialnych, takich jak: IT, media elektroniczne i gaming, biotechnologia, telekomunikacja, czy energia alternatywna.

Specyfika rynku sprawia, że inwestycje w akcje spółek notowanych na NC są obciążone wyższym ryzykiem. Jednocześnie pozwalają liczyć na wyższe stopy zwrotu. Pierwsza sesja na rynku NewConnect odbyła się 30 sierpnia 2007, a notowanych było 5 spółek. Dziś na rynku NewConnect notowane są dokładnie 384 spółki, których łączna kapitalizacja to blisko 20 mld PLN (stan na 28 styczeń 2022).

NewConnect funkcjonuje w ramach tej samej infrastruktury technologicznej co rynek główny, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w dwóch systemach:

  • Rynku kierowanego zleceniami, z udziałem animatorów rynku, z notowaniami ciągłymi, bądź jednolitymi z dwoma fixingami
  • Rynku kierowanego cenami, którego uczestnicy nie zawierają transakcji bezpośrednio między sobą, ale korzystają z pośrednictwa market makera. Na chwilę obecną żadna spółka nie jest notowana w tym systemie

Historia rynku NC

Historia rynku NewConnect rozpoczęła się w czwartek 30 sierpnia 2007. Inauguracyjna sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt znacznie przewyższył podaż. Notowanych wtedy było 5 spółek: Virtual Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue.

Zakładano, że do końca 2007 roku na parkiet NewConnect trafi 10-15 spółek. Ostateczna liczba okazała się nawet bardziej imponująca – aż 24 spółki. Apogeum debiutów nastąpiło jednak 4 lata później – w 2011 na rynek NewConnect trafiły 172 spółki.

Niewątpliwie rynek NewConnect osiągnął sukces, stając się ważnym źródłem finansowania setek firm, głównie małych i średnich, które pełnią bardzo ważną rolę w polskiej i europejskiej gospodarce. Miarą jego sukcesu jest fakt, iż już kilkadziesiąt spółek przeniosło się z niego na główny parkiet GPW.

GPW i NewConnect – różnice

Główna różnica między NewConnect a GPW wynika z kryteriów, jakie musi spełnić emitent, aby wprowadzić akcje na dany rynek giełdowy. W przypadku NC podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego, zawierającego właściwe dla danego wprowadzenia (oferty) informacje. Podstawowe kryteria to w szczególności:

  • Spółka musi być spółką akcyjną
  • Okres funkcjonowania  – spółka musi zamieścić w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, które muszą być zbadane przez biegłego rewidenta (w przypadku przekształcenia formy prawnej – funkcjonowanie np. w formie sp. z o.o. zalicza się do tego okresu)
  • W stosunku do emitenta nie są prowadzone postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • Nominał akcji musi wynosić co najmniej 0,10 PLN
  • Minimalna wartość kapitału własnego jest na poziomie minimum 500 000 złotych (przy czym do kapitałów można wliczyć środki z przeprowadzonej przed debiutem na rynku NewConnect emisji akcji)
  • Odpowiednie rozproszenie akcji – co najmniej 15% akcji wprowadzanych musi być w rękach nie mniej niż 10 inwestorów mających każdy nie więcej niż 5% w głosach spółki (inwestorzy mniejszościowi)

Jeśli chodzi o rynek glówny GPW, mogą znaleźć się na nim podmioty, których kapitalizacja rynkowa (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) wynosi co najmniej 60 mln PLN albo równowartość w PLN kwoty 15 mln EUR (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub na NC, których kapitalizacja może wynosić co najmniej 48 mln PLN albo równowartość w PLN co najmniej 12 mln EUR).

Dodatkowo drugim ważnym kryterium, które wyróżnia te dwa rynki jest rozproszenie akcji. Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na GPW, o ile w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100 tysięcy akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4 mln PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.

Newconnect – ostatnie debiuty

Rob 2021 to debiut 32 spółek na NC. W tym roku na NewConnect za nami już 4 debiuty (stan na 28 stycznia 2022), mianowicie Road Studio S.A., Eco5tech S.A., Hydra Games S.A. oraz One Solution S.A. To jednak nie koniec debiutów na ten rok. Obecnie blisko 10 spółek rozważa wejście na ten rynek w najbliższych miesiącach.

NCIndex na NewConnect

Obecnie na rynku NewConnect wyliczany jest indeks giełdowy o nazwie NCIndex. Należy on do indeksów dochodowych. Przy wyznaczaniu wartości NCIndex uwzględnia poza cenami akcji spółek wchodzących w jego skład również prawa poboru oraz dywidendy. 30 sierpnia 2007 to data bazowa indeksu, który wystartował z wartością 1000 punktów. NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na NC.

Related articles

Polska firma inwestuje w następcę Kubicy

Leonardo Górski, mistrz świata i jeden z największych polskich...

Spektakularny wynik konkursu Index Investment Challenge

Kamil Klotzek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został zwycięzcą...

XXI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – Don’t give up!

Codziennie widzimy, że prowadzenie biznesu wygląda inaczej niż jeszcze...

ZPF: XII Kongres Regulacji Prawnych – 11 kwietnia 2024

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na...
Jakub Bandura
Redaktor portalu Reach4.biz i portfelpolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj